Reglement SamBam Percussiegroep Achterhoek

Toetreden van leden
Personen die lid van SamBam percussiegroep Achterhoek wensen te worden, geven hiervan kennis aan het bestuur op een daartoe bestemd formulier.

De eerste 2 keer, 1x les en 1x oefenen is bedoeld om te kijken of je door wilt gaan met Sambam, daarna besluit je of je lid wilt worden.

Contributie

  1. De contributie wordt vastgesteld op de jaarvergadering of eerder indien zich veranderde omstandigheden voordoen. De contributie bedraagt momenteel 25 euro per maand.
  2. De contributie dient door de leden maandelijks te worden voldaan via een automatische incasso op bankrekening
    NL22 RABO 0344435504 t.n.v. SamBam percussiegroep Achterhoek uiterlijk op de 1ste van de maand.
  3. Wanneer de contributie niet is voldaan, volgt een aanmaning.
  4. Maatregelen bij niet betalen van contributie, bij het uitblijven hiervan kan dit uitmonden in royement.

Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap kan per kwartaal te weten 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober en minimaal 1 maand van tevoren.

Opzegging dient schriftelijk te gebeuren door middel van een mail aan bestuur@sambam.nl

Bestuur
Het bestuur bestaat uit 5 leden:
Voorzitter : Ilona Mijnen
Secretaris: Wilma Vriezen
Penningmeester: Els te Beest
Communicatie: Helga van Moerkerk
Optredens: Paul Walda

Het bestuur kan voor het verrichten van bijzondere taken een commissie benoemen, terwijl ook de algemene vergadering een voorstel hiertoe kan doen. Deze commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur en de algemene vergadering.

Oefenlocatie en lessen
Wij oefenen iedere dinsdagavond (met uitzondering van vakanties) van 19.00 tot 21.00 uur op locatie:
Kulturhus De Rietborgh
Borgsche Rieten 15
7061 ZM TERBORG

Wij zijn hier te gast en vragen een ieder om het gebouw gezamenlijk netjes achter te laten. Wij kunnen gebruik maken van de koffieautomaat in het gebouw op eigen kosten 1 euro per kop koffie/thee.

Onze Braziliaanse docent , Dudu Capoeira, komt elke week les geven, mocht hij verhinderd zijn dan neemt Paul Walda zijn rol over.

Halfjaarlijks wordt een schema verzonden met de les- en oefenavonden en een ieder wordt verzocht door te geven welke data hij of zij aanwezig is , dit in verband met het tijdig afzeggen gehuurde locatie bij onvoldoende deelname.

Instrumenten
Ieder nieuw lid dient zelf zorg te dragen voor de aanschaf van een instrument. Nieuwe leden proberen wij de kans te geven om een aantal instrumenten uit te proberen om zo te bepalen wat het beste bij jou past. In samenspraak met de groep en docent wordt ook gekeken naar de juiste verdeling van de instrumenten binnen de groep. Ook is het de bedoeling dat een ieder 2 instrumenten kan bespelen, dus niet alleen het instrument van voorkeur.

Aansprakelijkheid
SamBam percussiegroep Achterhoek heeft geen aansprakelijkheidsverzekering. Als er een instrument wordt uitgeleend, en er gaat iets stuk, dan valt dit onder de WA verzekering van diegene die op dat moment het instrument gebruikt.

Optreden en kleding
SamBam percussiegroep Achterhoek wil toewerken naar een algemeen optreden. Tijdens het optreden willen we een uniforme uitstraling. Voor leden en hun optreedkleding zal nog een beslissing genomen worden.

Beeldmateriaal
SamBam percussiegroep Achterhoek maakt foto- en video materiaal voor PR en eigen website, sociale media. Bij het beƫindigen van het lidmaatschap, blijft het recht van beeldmateriaal bij SamBam percussiegroep Achterhoek.

Gehoorbescherming
Wij raden je aan om tijdens de lessen en eventuele optredens gehoorbescherming te dragen. Sambam Percussiegroep Achterhoek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gehoorbeschadiging.